Christian Bernhard Holth Thorjussen

Christian Bernhard Holth Thorjussen

Kort om

Christian har master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og fra Ludwig Maximiliam Universitet i München. Christian skrev masteroppgave innen mikroøkonomi om velferdskonsekvensene av piratkopiering av digitale varer.

Som vitenskapelig tilsatt ved Universitetet i Oslo og som konsulent har Christian jobbet mye med statistisk modellering og prediksjoner. Hans interesser er spesielt rettet mot en tverrfaglig tilnærming til statistisk modellering, spesielt ved bruk av SEM- og GSEM-rammeverket.


Christian har erfaring fra Kreftregisteret, Universitetet i Oslo, HELFO og som innleid konsulent for Helseøkonomisk Analyse AS.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Ursin, Giske; Jørgensen, Anita; Børmer, Ole P.; de Lange, Thomas; Sandvei, Per; Thorjussen, Christian Bernhard Holth; Hoff, Geir (2014). Colorectal cancer screening pilot: Comparative effectiveness research using two screening modalities. Proceedings: AACR Annual Meeting. American Assocoation for Cancer Research.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig