English version
Christian Bernhard Holth Thorjussen

Christian Bernhard Holth Thorjussen

Kort om

Christian har master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og fra Ludwig Maximiliam Universitet i München. Christian skrev masteroppgave innen mikroøkonomi om velferdskonsekvensene av piratkopiering av digitale varer.

Som vitenskapelig tilsatt ved Universitetet i Oslo og som konsulent har Christian jobbet mye med statistisk modellering og prediksjoner. Hans interesser er spesielt rettet mot en tverrfaglig tilnærming til statistisk modellering, spesielt ved bruk av SEM- og GSEM-rammeverket.


Christian har erfaring fra Kreftregisteret, Universitetet i Oslo, HELFO og som innleid konsulent for Helseøkonomisk Analyse AS.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Steinnes, Kamilla Knutsen; Thorjussen, Christian Bernhard Holth (2020). Mestring og sårbarhet ved netthandel. En kartlegging av digital forbrukerkompetanse i Norge etter EU- kommisjonens Digital Competence Framework for Consumers. 56 s.
https://oda.oslomet.no/handle/10642/8951

Schjøll, Alexander; Thorjussen, Christian Bernhard Holth (2020). En bolig til besvær? Konflikter ved kjøp av brukt bolig i Norge. ISBN: 978-82-7063-502-3. 76 s.
http://hdl.handle.net/20.500.12199/3058

Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Thorjussen, Christian Bernhard Holth; Schjøll, Alexander; Kjærnes, Unni (2019). Survey on Public Opinion in Europe regarding contentious inputs-a report. 98 s.
https://organicplusnet.files.wordpress.com/2019/11...

Schjøll, Alexander; Thorjussen, Christian Bernhard Holth (2019). Menneskerettigheter og etisk forbruk. 75 s.
http://hdl.handle.net/20.500.12199/2914Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig