English version
Camilla Lied

Camilla Lied

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi

Vitenskapelige publikasjoner

Lied, Camilla (2013). Gatejurister : oppsøkende rettshjelp til folk med rusrelaterte problemer. ISBN: 978-82-321-0134-4. Akademika forlag.

Lied, Camilla (2011). Om å yte rettshjelp til de utsatte; dilemmaer og muligheter. Rønning, Olaf Halvorsen (Red.). Med loven mot makta. Juss-Buss førti år. Kapittel nr. 1. s. 9-29. Novus Forlag.

Lied, Camilla (2011). Gatejuss; mellom aktivisme og diplomati. Kritisk juss .

Lied, Camilla (2005). Gata som arbeidsplass. Samtiden . Vol. 4.

Lied, Camilla (2005). Gatefolk i media. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt . Vol. 2/3.

Lied, Camilla (2005). Tiggarar og gateartistar i ein storby. OP Magasin. Organ for Oslo Politi..
http://www.politi.no/pls/idesk/docs/f1032810987/op...Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig