English version
Curt Rice

Curt Rice

Kort om

Som rektor ved OsloMet har jeg det øverste ansvaret for de to kjerneoppgavene utdanning og forskning, men også for den administrative virksomheten. Min rolle er å legge til rette for at studentene får et solid faglig utbytte og en god studiehverdag, at de tilsatte har gode rammer for sitt arbeid, og at våre eksterne samarbeidspartnere møter en utadrettet institusjon med viktig kompetanse.

Ved siden av jobben som rektor leder jeg Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (KIF).

Før jeg ble rektor sommeren 2015 var jeg professor og prorektor for forskning ved Universitetet i Tromsø. Jeg har doktorgrad i lingvistikk fra University of Texas at Austin.

Mediehenvendelser: http://www.hioa.no/Kontakt-oss/Mediekontakt

Samarbeidsrelasjoner

Please note that I publish under the name "Curt Rice"

Vitenskapelige publikasjoner

Tennant, Jonathan P.; Crane, Harry; Crick, Tom; Davila, Jacinto; Enkhbayar, Asura; Havemann, Johanna; Kramer, Bianca; Martin, Ryan; Masuzzo, Paola; Nobes, Andy; Rice, Curt; Rivera-López, Bárbara; Ross-Hellauer, Tony; Sattler, Susanne; Thacker, Paul D.; Vanholsbeeck, Marc (2019). Ten hot topics around scholarly publishing. Publications . Vol. 7:34.

Rice, Curt; Blaho, Sylvia (2014). Overgeneralization and falsifiability in phonological theory. Durand, Jacques; Kristoffersen, Gjert; Laks, Bernard (Red.). La phonologie du français: normes, périphéries, modélisation. Chapter 4. s. 101-118. Presses de Paris Ouest.

Baal, Berit Anne Bals; Odden, David; Rice, Curt (2012). An analysis of North Saami gradation. Phonology . Vol. 29.

Rice, Curt (2011). Ternary rhythm. Oostendorp, Marc van; Ewen, Colin; Hume, Elizabeth; Rice, Keren (Red.). The Blackwell Companion to Phonology. 52. s. 1228-1244. Wiley-Blackwell.
http://hdl.handle.net/10037/4522

Rice, Curt (2011). Scientific (E)quality. Interdisciplinary Science Reviews . Vol. 36.
http://hdl.handle.net/10037/4075

Dahl, Tove Irene; Rice, Curt; Steffensen, Marie; Amundsen, Ludmila (2010). Is it language relearning or language reacquisition? Hints from a young boy's code-switching during his journey back to his native language. International Journal of Bilingualism . Vol. 14.

Rice, Curt; Blaho, Sylvia (2009). Modeling ungrammaticality. Rice, Curt; Blaho, Sylvia (Red.). Modeling ungrammaticality in optimality theory. chapter I. s. 1-16. Equinox Publishing.

Rice, Curt; Blaho, Sylvia (2009). Modeling ungrammaticality in optimality theory. ISBN: 9781845532154. 297 s. Equinox Publishing.

Rice, Curt (2007). Gaps and Repairs at the Phonology-Morphology Interface. Journal of Linguistics . Vol. 43.
http://www.hum.uit.no/a/rice

Rice, Curt (2007). The role of Gen and Con in modeling ternary rhythm. Bye, Patrik; Blaho, Sylvia; Krämer, Martin (Red.). Freedom of Analysis?. Chapter 10. s. 233-255. Walter de Gruyter.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig