English version
Cynthia Baluyot

Cynthia Baluyot

Kort om

Førstelektor
Hovedfag ved universitet i Oslo, Medisinsk Fakultetet, Institutt for Sykepleievitenskap 1999; førstelektor kompetanse ved HiOA 2015

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Christiansen, Bjørg ; Averlid, Gertrud M; Baluyot, Cynthia ; Blomberg, Karin ; Eikeland, Anne ; Finstad, Ingrid Rachel Strand ; Holm Larsen, Monica ; Lindeflaten, Katrin (2020). Challenges in the assessment of nursing students in clinical placements: Exploring perceptions among nurse mentors. 8 s. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.717

Blomberg, Karin ; Baluyot, Cynthia (2019). Vurdering av andreårsstudenter i hjemmebaserte tjenester - en utfordrende oppgave. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. s. 99-110. Gyldendal Akademisk.

Baluyot, Cynthia (2014). Integration von ausländischen Pflegefachkräften in die stationäre Altenpflege Norwegens. Tewes, Renate; Stockinger, Alfred (Red.). s. 151-164. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-37324-4

Baluyot, Cynthia (2003). Baluyot, C. (2003). Kulturbetinget omsorg. Tidsskrift- for fag og tro nr.4-7-9. http://cc.bingj.com/cache.aspx?=tidskriftkristin forum for sykeleie. 4 s. Tidsskrift for fag og tro.

Baluyot, Cynthia (2000). Baluyot,C. Innvandrerpress på eldreomsorgen.Tidsskrift Sykepleie, 13:51-55. www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/vis/artikkel-fag?p_dokument_id=119577. 5 s. Tidsskriftet sykepleien.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig