English version
Daguang Han

Daguang Han

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Konstruksjonsteknologi

Emner

BIM Building Information Modelling   Strukturell smart vurderingsstudie om integrering av BIM   FEM- og 3D-skanning med en automagisk algoritme   Anvende digital tvillingteori for strukturell langsiktig ytelse   Tilnærminger for å oppnå pålitelig estimat for visuell design   Byggeprosess og FM   Tilnærminger for situasjonsuttrekk og vurdering gjennom BIM-modeller   Virkelighet fange tekniske og sensorer

Land

Kina   Norge

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Yanhui, Liu; Al-Bukhaiti, Khalil; Shichun, Zhao; Abas, Hussein; Nan, Xu; Lang, Yang; Yu, Yan Xing; Han, Daguang (2022). Numerical study on existing RC circular section members under unequal impact collision. Scientific Reports . Vol. 12.

AL-Bukhaiti, Khalil; Yanhui, Liu; Shichun, Zhao; Abas, Hussein; Nan, Xu; Lang, Yang; Yu, Yan Xing; Han, Daguang (2022). Experimental Study on Existing RC Circular Members Under Unequal Lateral Impact Train Collision. International Journal of Concrete Structures and Materials . Vol. 16.

Hosamo, Haidar; Svennevig, Paul Ragnar; svidt, kjeld; Han, Daguang; Nielsen, Henrik Kofoed (2022). A Digital Twin predictive maintenance framework of air handling units based on automatic fault detection and diagnostics. 22 s. Energy and Buildings . Vol. 261.

Yin, Huilin; Wang, Jie; Lin, Jia; Han, Daguang; Ying, Chunli; Meng, Qian (2021). A Memory-Attention Hierarchical Model for Driving-Behavior Recognition and Motion Prediction. International Journal of Automotive Technology . Vol. 22.

Liu, Yanhui; Zhao, Yichao; Ci, Weizhu; Wang, Zhe; Wang, Luming; Zhu, Wenkai; Han, Daguang (2021). 横向冲击下圆钢管混凝土构件挠度计算方法研究. Zhendong yu Chongji . Vol. 40.

Han, Daguang; Rolfsen, Christian Nordahl; Erduran, Emrah; Hempel, Ernst Erik; Hosamo, Haidar; Guo, J; Chen, F; Ying, Chunli (2021). Application of phase three dimensional laser scanner in high altitude large volume irregular structure. Scherer, Raimar; Semenov, Vitaly (Red.). ECPPM 2021 – eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. Kapittel. s. 361-366. CRC Press.

Han, Daguang; Rolfsen, Christian Nordahl; Dongmo-Engeland, Berthe; Hjelmbrekke, Hallgrim; Hosamo, Haidar; Hu, K; Guo, Tao; Ying, Chunli (2021). Research on BIM and virtual pre-assembly technology in construction management. Scherer, Raimar; Semenov, Vitaly (Red.). ECPPM 2021 – eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. Kapittel. s. 351-356. CRC Press.

Zhou, Yin; Xiang, Zhongfu; Zhang, Xuesong; Wang, Yue; Han, Daguang; Ying, Chunli (2021). Mechanical state inversion method for structural performance evaluation of existing suspension bridges using 3D laser scanning. 16 s. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering .

Zhu, Ruizhao; Guo, Tong; Mwangilwa, Frank; Han, Daguang (2021). Seismic design of self-centering viscous-hysteretic devices used for steel moment-resisting frames. Engineering structures . Vol. 239.

Han, Daguang; Rolfsen, Christian Nordahl; Bui, Nam; Hosamo, Haidar; Dong, Yongquan; Zhou, Yin; Guo, Tong; Ying, C (2021). Automatic detection method for verticality of bridge pier based on BIM and point cloud. Scherer, Raimar; Semenov, Vitaly (Red.). ECPPM 2021 – eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. BIM and point cloud. s. 367-372. CRC Press.
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.120...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig