English version
Daniel Thilo Schroeder

Daniel Thilo Schroeder

Kort om

Daniel Thilo Schroeder er forsker ved SINTEF, førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitetet og tidligere forskningsassistent ved det tekniske universitetet i Berlin. Med bakgrunn i utvikling av komplekse og distribuerte IT-systemer for databehandling i stor skala, har han nylig arbeidet med analyse av sosiale nettverk på nettet. Hans nåværende forskning tar sikte på å utvikle mer universelle metoder for å forstå samspillet som ligger til grunn for spredning av feilinformasjon med skadelige konsekvenser på samfunnsnivå. I tillegg er han involvert i prosjekter som har som mål å undersøke virkningen av feilinformasjon på kriseregioner i Mali og Etiopia, samt prosjekter som tar sikte på å forbedre grafmetodene som er nødvendige for å studere nyhetsspredningsfenomener i stor skala.

https://danielthiloschroeder.org

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Langedal, Kenneth; Langguth, Johannes; Manne, Fredrik; Schröder, Daniel Thilo (2022). Efficient Minimum Weight Vertex Cover Heuristics Using Graph Neural Networks. Leibniz International Proceedings in Informatics.
https://doi.org/10.4230/LIPIcs.SEA.2022.12Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig