English version
Daniel Høgli Major

Daniel Høgli Major

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Major, Daniel Høgli; Røe, Yngve; Småstuen, Milada Cvancarova; van der Windt, Danielle; Sandbakk, Torill Bjugan; Jæger, Marit; Grotle, Margreth (2022). Fear of movement and emotional distress as prognostic factors for disability in patients with shoulder pain: a prospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders . Vol. 23.
https://link.springer.com/article/10.1186/s12891-0...

Major, Daniel Høgli; Grotle, Margreth; Littlewood, Chris; Brox, Jens Ivar; Matre, Dagfinn; Gallet, Heidi Marie Veeser; Røe, Yngve (2021). Adherence to self-managed exercises for patients with persistent subacromial pain: The Ad-Shoulder feasibility study. BMC Pilot and Feasibility Studies . Vol. 7.
https://hdl.handle.net/11250/2981234

Røe, Yngve; Granviken, Fredrik; Bentsen, Lennart; Kenneth, Chance-Larsen; Fersum, Kjartan; Major, Daniel Høgli (2020). Mer fysikalsk behandling og mindre kirurgi for pasienter med skuldersmerte. Virkningen av behandlingen, kunnskapshullene og veien videre. Fysioterapeuten . Vol. 7.
https://hdl.handle.net/11250/2722926

Major, Daniel Høgli; Røe, Yngve; Grotle, Margreth; Jessup, Rebecca L.; Farmer, Caitlin; Småstuen, Milada C; Buchbinder, Rachelle (2019). Content reporting of exercise interventions in rotator cuff disease trials: results from application of the Consensus on Exercise Reporting Template (CERT). BMJ Open sport & exercise medicine . Vol. 5.

Tveter, Anne Therese; Major, Daniel Høgli; Grotle, Margreth (2015). FysioPol - en ny elektronisk database for kvalitetssikring og kunnskapsutvikling i fysioterapi. Fysioterapeuten . Vol. 82.

Major, Daniel Høgli; Steenstrup, Sophie E.; Bere, Tone Tufte; Bahr, Roald; Nordsletten, Lars (2014). Injury rate and injury pattern among elite World Cup snowboarders: a 6-year cohort study. British Journal of Sports Medicine . Vol. 48.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig