English version
Harald Dean

Harald Dean

Kort om

Jobber som rådgiver og foredragsholder i Stine Sofies Stiftelse. Timelærer på OsloMet.
Faglige interesser:
- Sårbare barns oppvekstvilkår, herunder vold og seksuelle overgrep mot barn.
- Kommunikasjon med barn om sensitive temaer
- Forebyggende samtaler med barnehagebarn om vold, overgrep og omsorgssvikt
- Langtidskonsekvenser av å oppleve barndomskrenkelser på fysisk, psykisk og seksuell helse.

Utdannelsesbakgrunn
- Bachelor i pedagogikk (UiA)
- Master i Science, Technology and Society in Europe (UiO)
- Videreutdanning "Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn" (HiOF)
- Studerer master i familiebehandling (2021-2024, OsloMet)