English version
Ellen Beate Hellne-Halvorsen

Ellen Beate Hellne-Halvorsen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Blixen, Tatjana Bru; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2022). «All teachers are language teachers» A Norwegian Study on How Teachers in Vocational Education and Training Programs Experience and Reflect on Complementary Literacy Practices and Didactic Strategies in Multicultural Classrooms. Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 7. Section II in "Migration and Inclusion in Work Life - The Role of VET". s. 307-341. Bokförlaget Atlas.
https://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.597973.1644850...

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2021). Kontekstbegrepet i sosiokulturell forskning på literacy. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge (2021). Writing Competences in Norwegian Vocational Education and Training: - How Students and Apprentices Express their Professional Competences. Vocations and Learning . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10852/93630

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Spetalen, Halvor (2020). Arbeid med skriving i yrkesfaglærerutdanningen. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 14.

Bergsli, Oddhild; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2020). Kvinner med innvandrerbakgrunn og deres møte med helsearbeidere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2019). To kontekster - to skrivepraksiser? Skriving i skole og bedrift i fag- og yrkesopplæringen. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 9.

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2018). Skrivekyndighet hos profesjonsutøvere i det yrkespedagogiske feltet. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Kapittel 10. Universitetsforlaget.

Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (2018). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. ISBN: 9788215028644. 324 s. Universitetsforlaget.

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2016). Å studere yrkesfaglæreres skrivearbeid: teoretiske og metodiske implikasjoner. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. 10. s. 178-197. Gyldendal Akademisk.

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2007). Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter. En studie av tekster i profesjonsutdanninger En forskningsrapport. ISBN: 9788248800286. 136 s.
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_11...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig