Eirin Mo Danielsen

Eirin Mo Danielsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Hjemdal, Ole Kristian; Danielsen, Eirin Mo (2017). En uke med vold: Justis- og beredskapsdepartementets voldsmåling 2017. ISBN: 978-82-8122-126-0. 76 s.

Danielsen, Eirin Mo; Solberg, Anne; Grøvdal, Yngvil (2016). Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse. ISBN: 978-82-8122-109-3. 70 s.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig