English version
Eivind Arne Fauskanger

Eivind Arne Fauskanger

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Fauskanger, Eivind Arne; Eide, Tom (2018). DREAM hjemmerehabilitering – verdistrømkartlegging og tjenesteutvikling i Drammen HSO. ISBN: 978-82-7860-321-5. 45 s.
http://hdl.handle.net/11250/2488972Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig