English version
Emma Kristine Sjøenden Vestli

Emma Kristine Sjøenden Vestli

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli; Vestli, Emma Kristine Sjøenden (2017). Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne og velgernes informasjonskilder. Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild; Saglie, Jo (Red.). Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. 5. s. 104-128. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig