English version
Elisabeth Juell

Elisabeth Juell

Fagområder

Emner

Kunstformidling   Tverrfaglig samarbeid   Øvings- og praksisundervisning for lærere   Identitet og kulturell kompleksitet   Kreativitet   Kunst og håndverk   Skapende virksomhet

Vitenskapelige publikasjoner

Habib, Laurence Marie Anna; Juell, Elisabeth (2014). Before and after Lightfoot/León. Using rich pictures to illustrate an educational journey through the world of opera and ballet. 16 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/a...

Juell, Elisabeth (2011). Wonderland. Jarning, Harald (Red.). Dyktighet og kyndighet. En samling essay om høgskoleutdanninger og kunnskapsforståelse. Kunnskap gjennom kunst. s. 47-68.

Juell, Elisabeth; Isachsen, Sissel (2009). Fra kaos til kreativ form. pedagogisk blikk på skapende prosesser. Bjørke, Gerd (Red.). Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. artikkel. s. 13-17. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig