English version
Elisabeth Møyner

Elisabeth Møyner

Kort om

Spesialist i Psykomotorisk fysioterapi
Faglig ansvarlig for enheten Fysioterapi i psykisk helsearbeid ved bachelorutdanningen, og for Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tessem, Siri; Møyner, Elisabeth; Feiring, Marte (2021). Learning from a situation of discomfort – a qualitative study of physiotherapy student practice in mental health. Physiotherapy Theory and Practice .

Møyner, Elisabeth (2020). Psykomotorisk fysioterapi og svimmelhet. Wilhelmsen, Kjersti Thulin; Skøien, Anne Kari; Tamber, Anne-Lise (Red.). Fra balanse til svimmelhet. s. 197-205. Fagbokforlaget.

Møyner, Elisabeth; Tessem, Siri; Feiring, Marte (2020). Alene på ukjent grunn: Fysioterapeutstudenter som treningskontakter for pasienter med psykiske lidelser. Fysioterapeuten . Vol. 8.
https://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-moyner-...

Møyner, Elisabeth (2016). Terapeutrollen belyst ved studenterfaringer. Fysioterapeuten . Vol. 83.
http://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeuten...

Møyner, Elisabeth; Markeset, Gro; Herning, Hilde; Knutsen, Unni (2011). Forskningsbasert undervisning. Bjørke, Gerd (Red.). HiO-rapport 2011 nr. 12 Blikk inn i høgskolepedagogisk kompetanseutvikling. FoU basert undervisning. s. 111-114. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Møyner, Elisabeth (2010). Off the treatment table - walk on in life. Ekerholt, Kirsten (Red.). Aspects of Psychiatric and Pschyhosomatic Physiotherapy. 7. s. 77-90.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig