English version
Ellen Johanne Røed

Ellen Johanne Røed

Kort om

NB!

Fra oktober 2016 er Ellen J Røed ansatt som professor i Film og media for profilområdet Kunst, teknologi og materialitet ved Stockholm University of the Arts. Hun kan nåes via http://www.uniarts.se.

Ellen J Røed (f. 1970) er billedkunstner. Hun er utdannet ved UiO, NTNU (Kunstakademiet, 2001) og Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, 2014).

Røed har utviklet sin praksis gjennom eksperimenter med teknologi og bilder, preget av en interesse for hvordan bilder fungerer performativt. Hun utforsker forholdet mellom lyd og bilde samt hvordan video fungerer i stedsspesifikke sammenhenger.

Ved siden av sin praksis som kunstner har Røed bl.a arbeidet ved Bergen senter for elektronisk kunst (2002 - 2004) og ved Kunsthøgskolen i Bergen, Av (2004 - 2013). Hun var førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2013 - 2016.

Ellen Røed er medlem av Nasjonalt programstyre for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Digital kunst   Videokunst   Fotografi   Digitale medier   Kunstnerisk utviklingsarbeid   Billedkunst   Kunst og vitenskap   Kunstnerisk forskning   Videoprosessering   Interaktiv video

Vitenskapelige publikasjoner

Røed, Ellen Johanne (2015). Image as Site. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. III. s. 197-217. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig