English version
Erik Backman

Erik Backman

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Backman, Erik ; Wold, Dag Erik (2023). Hva finnes av forskning på/om friluftsliv for/i høyere utdanning i Norge? En oversiktsstudie over forskning(litteratur) på friluftsliv innen høyere utdanning. Kroppsøvingskonferansen. Norges idrettshøgskole .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig