English version
Espen Sørmo Strømme

Espen Sørmo Strømme

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk

Emner

Journalistikk   Digital journalistikk   Nyhetsjournalistikk

Land

Norge

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Strømme, Espen Sørmo (2022). Kokebok fra SKUP-kjøkkenet. Om undersøkende journalistikk og metodebruk. ISBN: 9788245038934. Fagbokforlaget.
https://www.fagbokforlaget.no/Kokebok-fra-SKUP-kj%...

Strømme, Espen Sørmo (2021). Trossamfunn under lupen: Hvordan slipper journalistene gjennom nåløyet?. Theofilos . Vol. 13.

Strømme, Espen Sørmo (2020). Hva forteller SKUP-rapportene om norsk gravejournalistikk?. Norsk Medietidsskrift .

Strømme, Espen Sørmo (2016). Økonomijournalistikk i region- og lokalmediene. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Strømme, Espen Sørmo (Red.). Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. Kapittel 6. s. 125-137. Fagbokforlaget.

Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Strømme, Espen Sørmo (2016). Økonomi og journalistikk: Et samspill. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Strømme, Espen Sørmo (Red.). Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. Kapittel 1. s. 21-40. Fagbokforlaget.

Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Strømme, Espen Sørmo (2016). Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. ISBN: 978-82-450-1623-9. 300 s. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig