English version
Eva Schwencke

Eva Schwencke

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag   Sosiologi

Emner

Aksjonsforskning   Vitenskapsteori   Prosjektarbeid   Livslang læring   Erfaringslæring   Yrkespedagogikk   Arbeidsplasslæring   Deltagende aksjonsforskning

Vitenskapelige publikasjoner

Meltzer, Cecilie; Schwencke, Eva (2020). Arts-based learning in vocational education: Using arts-based approaches to enrich vocational pedagogy and didactics and to enhance professional competence and identity. Journal of Adult and Continuing Education . Vol. 26.

Meltzer, Cecilie; Schwencke, Eva (2019). Kunstbasert læring i utvikling av yrkeskompetanse: Erfaringer fra studier ved Yrksefaglærerutdanningen, OsloMet-storbyuniversitetet. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Herudsløkken, Karin; Schaug, Rosaline Mary; Schwencke, Eva (2019). Praksislærerens utfordringer, dilemmaer og muligheter - mer yrkesrelevant og meningsfull praksisperiode for PPU-y-studentene. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Meltzer, Cecilie; Schwencke, Eva (2019). Arts-based learning in vocational education: Using arts-based approaches to enrich vocational pedagogy and didactics and to enhance professional competence and identity. Journal of Adult and Continuing Education .

Schwencke, Eva (2018). Hva slags vitenskapelig kompetanse trenger yrkesfaglærere – som masterstudenter i yrkespedagogikk? Et innspill fra Kritisk-Utopisk Aksjonsforskningsperspektiv. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 8. Universitetsforlaget.

Schwencke, Eva (2017). Kritisk Utopisk Aksjonsforskning (CUAR) og utfordringer i deltakende prosesser. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Red.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Kap 16. s. 357-379. Cappelen Damm Akademisk.

Schwencke, Eva; Haaland, Grete (2016). Profesjonsrettede utdanninger i spenningsfeltet mellom relevant faglig kvalitet og universitetssatsing. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Kapittel nr. 1. s. 15-32. Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Eva; Houge-Thiis, Johan (2015). Prosjektorganisert erfaringslæring. Et bidrag til debatten om kvalitet i kunnskaps- og kompetanseutviklingen innen profesjonsrettet utdanning. Inglar, Tron (Red.). Erfaringslæring. kap 4. s. 68-95. Portal forlag.

Schwencke, Eva; Larsen, Anne Karin (2015). Arbeidsplassen som læringsarena. Bedriftspedagogikkstudiet utfordrer dialogen mellom nytte for bedriften og frirommet for studenten. Yrkespedagogiske perspektiver. kapittel 6. s. 114-139. Gyldendal Akademisk.

Eikeland, Olav; Hiim, Hilde; Schwencke, Eva (2015). Yrkespedagogiske perspektiver. ISBN: 9788205482661. 270 s. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig