English version
Eva Schwencke

Eva Schwencke

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag   Sosiologi

Emner

Aksjonsforskning   Vitenskapsteori   Prosjektarbeid   Livslang læring   Erfaringslæring   Yrkespedagogikk   Arbeidsplasslæring   Deltagende aksjonsforskning

Vitenskapelige publikasjoner

Schwencke, Eva (2020). Myndiggjøringsbegrepet og demokratiske prosesser – i lys av Kritisk utopisk aksjonsforskning, CUAR. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Red.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. kapittel nr 2. s. s 55-s 80. Cappelen Damm Akademisk.

Meltzer, Cecilie; Schwencke, Eva (2020). Arts-based learning in vocational education: Using arts-based approaches to enrich vocational pedagogy and didactics and to enhance professional competence and identity. Journal of Adult and Continuing Education . Vol. 26.

Meltzer, Cecilie; Schwencke, Eva (2019). Kunstbasert læring i utvikling av yrkeskompetanse: Erfaringer fra studier ved Yrksefaglærerutdanningen, OsloMet-storbyuniversitetet. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Herudsløkken, Karin; Schaug, Rosaline Mary; Schwencke, Eva (2019). Praksislærerens utfordringer, dilemmaer og muligheter - mer yrkesrelevant og meningsfull praksisperiode for PPU-y-studentene. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Meltzer, Cecilie; Schwencke, Eva (2019). Arts-based learning in vocational education: Using arts-based approaches to enrich vocational pedagogy and didactics and to enhance professional competence and identity. Journal of Adult and Continuing Education .

Schwencke, Eva (2018). Hva slags vitenskapelig kompetanse trenger yrkesfaglærere – som masterstudenter i yrkespedagogikk? Et innspill fra Kritisk-Utopisk Aksjonsforskningsperspektiv. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 8. Universitetsforlaget.

Schwencke, Eva (2017). Kritisk Utopisk Aksjonsforskning (CUAR) og utfordringer i deltakende prosesser. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Red.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Kap 16. s. 357-379. Cappelen Damm Akademisk.

Schwencke, Eva; Haaland, Grete (2016). Profesjonsrettede utdanninger i spenningsfeltet mellom relevant faglig kvalitet og universitetssatsing. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Kapittel nr. 1. s. 15-32. Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Eva; Houge-Thiis, Johan (2015). Prosjektorganisert erfaringslæring. Et bidrag til debatten om kvalitet i kunnskaps- og kompetanseutviklingen innen profesjonsrettet utdanning. Inglar, Tron (Red.). Erfaringslæring. kap 4. s. 68-95. Portal forlag.

Schwencke, Eva; Larsen, Anne Karin (2015). Arbeidsplassen som læringsarena. Bedriftspedagogikkstudiet utfordrer dialogen mellom nytte for bedriften og frirommet for studenten. Yrkespedagogiske perspektiver. kapittel 6. s. 114-139. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig