English version
Fred Rune Bjordal

Fred Rune Bjordal

Vitenskapelige publikasjoner

Bjordal, Fred Rune; Gjerskaug, Mette Maria Rønsen (2022). Sånn er vi, og sånn er du. Analyse av informasjonsskriv fra ungdomsskole til foreldre på 7. trinn. Maugesten, Marianne; Spernes, Kari Iren (Red.). Overganger i skolen. Fra barnetrinnet til ungdomstrinnet.. Kap.13. s. 183-198. Universitetsforlaget.

Bjordal, Fred Rune; Søreide, Gunn Elisabeth (2020). The Discursive Governing of Elementary School Student Identity in Norwegian Educational Policy 2000–2015. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER) . Vol. 19.
https://hdl.handle.net/11250/2650547Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig