English version
Gry Helene Stavseng

Gry Helene Stavseng

Kort om

Prosjektleder for FoU-støtte 2.0 for å utvikle, effektivisere, samkjøre og koordinere faglig, administrativ og teknisk forskningsstøtte på OsloMet. Arbeidet innebærer i tillegg å etablere en forskningsprosjektdatabase ved OsloMet.

Har fasilitert Program for forskningsgruppeledere. Dette innebærer kompetanseheving og erfaringsdeling for utvalgte forskningsgruppeledere.

Har arbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus sin satsing på verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap.

Var nettredaktør for FoU-avdelingen.

Bidro med fasilitering og utvikling av HiOA sin Strategi 2024.

Var prosjektleder for oppbygging og etablering av Kompetansesenter for arbeidsinkludering ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i et samarbeid med NAV.

Administrative arbeidsområder

Innovasjon   Prosjektledelse