English version
Grete Jamissen

Grete Jamissen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

IKT og læring   Digital historiefortelling   Erfaringslæring   Refleksjon   Voksnes læring

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Jamissen, Grete; Moulton, Mike (2017). “Now I See”: Digital Storytelling for Mediating Interprofessional Collaboration. Jamissen, Grete; Hardy, Pip; Nordkvelle, Yngve Troye; Pleasants, Heather (Red.). Digital Storytelling in Higher Education. International Perspectives. Kapittel 17. s. 243-259. Palgrave Macmillan.

Jamissen, Grete; Hardy, Pip; Nordkvelle, Yngve Troye; Pleasants, Heather (2017). Digital Storytelling in Higher Education. International Perspectives. ISBN: 978-3-319-51057-6. 399 s. Palgrave Macmillan. 10.1007/978-3-319-51058-3

Skarpaas, Lisebet Skeie; Jamissen, Grete; Krüger, Cecilie; Holmberg, Vigdis; Hardy, Pip (2016). Digital storytelling as poetic reflection in Occupational therapy education: An empirical study. 18 s. The Open Journal of Occupational Therapy . Vol. 4.

Jamissen, Grete (2015). Digital historiefortelling – formidling, refleksjon og læring. Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (Red.). Mediepedagogiske perspektiver : mediesosialisering, undervisning om og med medier. Kapittel 10.. s. 213-229. Cappelen Damm Akademisk.

Jamissen, Grete; Haug, Kristin Holte (2014). Towards the Digital Storytelling University. Gregori-Signes, C.; Brigido-Corachan, A.M. (Red.). Appraising Digital Storytelling across Educational Contexts. kapittel. Publicacions de la Universitat de València.

Jamissen, Grete (2013). Digital historiefortelling som redskap i utviklingsarbeid. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Red.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Del III. s. 142-152. ABM-media AS.

Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (2012). Digital historiefortelling - en introduksjon. Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (Red.). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 1. s. 13-27. Cappelen Damm AS.

Jamissen, Grete; Dahlsveen, Heidi (2012). Fortellingen - fra Hollywood til Homer. Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (Red.). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 3. s. 45-59. Cappelen Damm AS.

Jamissen, Grete (2012). Når erfaring blir fortelling - studenters praksisrefleksjon. Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (Red.). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 6. s. 101-114. Cappelen Damm AS.

Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (2012). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. ISBN: 9788202364366. 256 s. Cappelen Damm AS.
http://www.cappelendamm.no/main/katalog.aspx?f=32&...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig