English version
Grete Wangen

Grete Wangen

Forskningsprosjekter

 • Critical perspectives on work integration of immigrants

  Prosjektets mål er å styrke det etablerte forskningssamarbeidet mellom OsloMet og Higher School of Economics, National Research University, Moskva (HSE) ved å utvikle felles utdanningsprosjekter innen velferdsfeltet.

 • Utviklingsprogram Søndre Nordstrand

  Utviklingsprogrammet skal styrke arbeidsinkluderingen i bydelen. Prosjektet går ut på medarbeiderdrevet organisasjonsutvikling basert på en dialogisk kunnskapsproduksjon mellom forskning og praksis.

 • Veier mot målet

  Prosjektet skal prøve ut Supported Employment – en modell for arbeidsinkludering for arbeidssøkere med utviklingshemming.

 • Work in Progress

  Work in Progress har som mål å fremme samfunnsdeltakelse og arbeidsinkludering blant ungdommer som har vært under institusjonell omsorg (barnevernsinstitusjoner) i Portugal.

 • Work Inclusion in North and South: Comparative Urban Contexts (WINS)

  WINS-prosjektet fokuserer på hvordan arbeidsinkludering kan styrke sosiale inkluderingen av marginaliserte individer.

Vitenskapelige publikasjoner

Howe, Emilie; Langlo, Knut-Petter; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard; Røe, Cecilie; Schanke, Anne-Kristine; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni; Aas, Eline; Enehaug, Heidi; Alves, Daniele Evelin; Klethagen, Pål; Sagstad, Kjesti; Moen, Christine m; Torsteinsbrend, K; Linnestad, Anne-Margrethe; Nordenmark, Tonje Haug; Rismyhr, BS; Wangen, Grete; Lu, Juan; Ponsford, Jennie; Twamley, E; Ugelstad, Helene; SPJELKAVIK, Øystein; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada (2017). Combined cognitive and vocational interventions after mild to moderate traumatic brain injury: study protocol for a randomized controlled trial. Trials . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10852/58921

Wangen, Grete (2010). Møllametodikk. Wangen, Grete (Red.). Døråpner til arbeidslivet. faglig_bok_forlag. s. 48-49. Universitetsforlaget.

Wangen, Grete (2010). Individoppdraget. Wangen, Grete (Red.). Døråpner til arbeidslivet. faglig_bok_forlag. s. 32-46. Universitetsforlaget.

Wangen, Grete (2010). Samfunnsoppdraget. Wangen, Grete (Red.). Døråpner til arbeidslivet. faglig_bok_forlag. s. 15-31. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig