English version
Gunnfrid Ljones Øierud

Gunnfrid Ljones Øierud

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Øierud, Gunnfrid Ljones (2021). Uformell eller uforanderlig gudstjeneste? Konsekvenser av ulike valg av rituelle differensieringsstrategier. Teologisk Tidsskrift . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/10852/91115

Ljones Øierud, Gunnfrid (2019). Skolegudstjenester. Føringer, friksjon, forandring. Prismet . Vol. 70.

Ljones Øierud, Gunnfrid (2017). Deltakerroller for konfirmanter. Johnsen, Elisabeth Tveito (Red.). Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. s. 157-201. IKO - Verlag.

Ljones Øierud, Gunnfrid (2014). Inkluderende gudstjenestekommunikasjon. Hellemo, Geir Tryggve (Red.). Gudstjeneste på ny. kap. Universitetsforlaget.

Øierud, Gunnfrid Ljones (2011). Slik lyder Herrens Ord multimodalt - om multimodal meningsskaping. Hitching, Tonje Raddum; Nilsen, Anne B Sølvberg; Veum, Aslaug (Red.). Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Kapittel 1. s. 49-78. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Øierud, Gunnfrid Ljones (2011). Hvordan analysere multimodalitet?. Hitching, Tonje Raddum; Nilsen, Anne B Sølvberg; Veum, Aslaug (Red.). Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Kapittelinnledning. s. 43-48. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Ljones Øierud, Gunnfrid (2005). Modelltilhørere i en preken - en kommunikasjonsteoretisk analyse. Norskrift .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig