English version
Gunnar Haaland

Gunnar Haaland

Kort om

Dr. theol. på en avhandling om den jødiske historikeren Flavius Josefus og hans verk Contra Aipionem. Pågående forskning på jødisk liv i Norge, bibelresepsjon og utfordrende bildebøker. Underviser i religion, livssyn og etikk i full bredde fra Krishna og Kristus til konsekvensetikk. Underviser i jødedom og jødisk historie på utdanningsprogram for jødiske veiviesere.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Etikk   Fagdidaktikk   Litteraturvitenskapelige fag   Oldtidens historie   Religionsvitenskap, religionshistorie   Teologi

Emner

Bibelfag, Det gamle testamente   Bibelfag, Det nye testamente   Bibeloversettelse   Hebraisk språk   Jødedommen   Antisemittisme   Josefus   Religion i barnehage og skole   Bildebøker   Barnebibler   Resepsjonsstudier

Land

Israel

Samarbeidsrelasjoner

Norsk Gammeltestamentlig Selskap, 1994-; Collegium Judaicum, 1997-; International Josephus Colloquium, 1998–2006; Nordic Network in Qumran Studies, 2004-2007; Norsk nytestamentlig fagforum, 2005-; Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, 2008-; Text møter tekst, 2014-.

Vitenskapelige publikasjoner

Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (2021). Introduction: Exploring Challenging Picturebooks in Education. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. Introduction. s. 1-16. Routledge.
https://www.routledge.com/Exploring-Challenging-Pi...

Haaland, Gunnar; Karlsson, Eivind; Øgreid, Anne Kristine; Ommundsen, Åse Marie (2021). Exploring a Challenging Picturebook Gospel in the Classroom. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. Chapter 10. s. 203-228. Routledge.
https://www.routledge.com/Exploring-Challenging-Pi...

Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (2021). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. ISBN: 9781003013952. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003013952

Haaland, Gunnar (2020). Who Are the Pharisees of Today? Gospel Reception in Norwegian Lectionary Resources. Nordic Interpretations of the New Testament, Challenging Texts and Perspectives. I. Text, Translation, and Reception. s. 59-74. Vandenhoeck & Ruprecht.
https://www.vr-elibrary.de/doi/10.13109/9783666554...

Haaland, Gunnar (2019). Jødisk humor hver fredag. Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Red.). Ingen spøk. En studie av religion og humor. Kapittel 9. s. 179-201. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Haaland, Gunnar (2016). Fra kristen til hedningkristen: Refleksjoner i møte med jødedommen. Dialogteologi på norsk. Kapittel 5. s. 80-101. Verbum Akademisk.
http://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Tro__og__...

Haaland, Gunnar (2013). Othering the Jews from the Church Pulpit. Svartvik, Jesper; Wirén, Jakob (Red.). Religious Stereotypes and Interreligious Relations. Part III: Jewish-Christian Relations. s. 171-181. Palgrave Macmillan.
http://us.macmillan.com/religiousstereotypingandin...

Haaland, Gunnar (2013). Gått ut på dato? Landløftene, Midtøsten-konflikten og jødisk–kristne relasjoner. Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke. Del 2: Bibeltekster og bibelbruk. s. 77-99. Akademika forlag.
http://hdl.handle.net/10642/1653

Haaland, Gunnar (2012). An Intertextual Geography of Cultural Value: Flavius Josephus on the Inland Location of the Jewish People. Ulrich, Jörg; Brakke, David; Jacobsen, Anders-Christian (Red.). Invention, rewriting, usurpation : discursive fights over religious traditions in Antiquity. Theme 1: Reuse, Rewriting and Usurpation of Biblical and Classical Texts. s. 71-88. Peter Lang Publishing Group.
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.s...

Haaland, Gunnar (2011). Den todelte Tora - Tanakh og Talmud: Jødedommens hellige skrifter. Justnes, Årstein; Braarvig, Jens Erland (Red.). Hellige skrifter i verdensreligionene. Kapittel 2. s. 21-57. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Haaland, Gunnar (2011). Convenient Fiction or Causal Factor? The Questioning of Jewish Antiquity according to Against Apion 1.2. Pastor, Jack; Stern, Pnina; Mor, Menahem (Red.). Flavius Josephus: Interpretation and History. Chapter 10. s. 163-176. Brill Academic Publishers.
http://hdl.handle.net/10642/1112

Haaland, Gunnar (2009). A Villain and the VIPs: Josephus on Judas the Galilean and the Essenes. Petersen, Anders Klostergaard; Elgvin, Torleif; Wassén, Cecilia; Weissenberg, Hanne von; Winninge, Mikael; Ehrensvärd, Martin (Red.). Northern Lights on the Dead Sea Scrolls: Proceedings of the Nordic Qumran Network 2003-2006. Kapittel. s. 237-249. Brill Academic Publishers.

Haaland, Gunnar (2006). What Difference Does Philosophy Make? The Three Schools as a Rhetorical Device in Josephus. Rodgers, Zuleika (Red.). Making History: Josephus and Historical Method. Artikkel. s. 262-288. Brill Academic Publishers.

Haaland, Gunnar (2005). Josephus and the Philosophers of Rome: Does Contra Apionem Mirror Domitian's Crushing of the "Stoic opposition"?. Sievers, Joseph; Lembi, Gaia (Red.). Josephus and Jewish History in Flavian Rome and Beyond. Artikkel. s. 297-316. Brill Academic Publishers.

Haaland, Gunnar (2002). Addressing the Romans on Behalf of the Jews: A Rhetorical Analysis of Antiquitates 16:31-57. Siegert, Folker; Kalms, Jürgen U. (Red.). Internationales Josephus-Kolloquium Paris 2001: Studies on the Antiquities of Josephus. Artikkel. s. 42-58. LIT Verlag.

Haaland, Gunnar (1999). Jewish Laws for a Roman Audience: Toward an Understanding of Contra Apionem. Kalms, Jürgen U.; Siegert, Folker (Red.). Internationales Josephus-Kolloquium Brüssel 1998. Artikkel. s. 282-304. LIT Verlag.

Haaland, Gunnar (1994). Samboerskap, sex og samlivsetikk. Ung Teologi . Vol. 27.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig