English version
Gunhild Vatn

Gunhild Vatn

Kort om

Gunhild Vatn er Kunstner og Førsteamanuensis, utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo med en Mastergrad i Keramisk kunst, i tillegg til en Bachelor grad i Faglærer Design Kunst og Håndverk. Hun har tidligere undervist både på Kunsthøgskolen i Oslo, og Kunsthøgskolen i Bergen, i tillegg til at hun har forelest ved flere andre kunsthøgskoler, og internasjonale konferanser. Ved OsloMet har hun undervist i Keramikk og tredimensjonal form i Bachelor programmet for Faglærer Design Kunst og Håndverk. Hun underviser også i digitale medier som Adobe InDesign og Adobe Photoshop. Hun er medlem av forskergruppen Kunst i samfunnet, og hennes forsknings interesse omfatter samtidskunst, design og kunsthåndverk, og kunstens rolle i samfunnet. Vatn arbeider hovedsakelig med porselen, ofte med sosiopolitisk innhold. Hennes kunstpraksis omfatter både gruppeutstillinger og separatutstillinger i Norge og Internasjonalt, og hennes verk er representert i flere museer og samlinger.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Kunstformidling   Skulptur   Kunsthåndverk   Installasjon   Porselen

Forskningsprosjekter

  • Crafthub

    Sammen med partnere i åtte europeiske land har Institutt for produktdesign og Institutt for estetiske fag blitt partner i EU-prosjektet CraftHub. Prosjektet er en del av EUs satsing på store samarbeidsprosjekter innenfor de kreative fagene.

Vitenskapelige publikasjoner

Vatn, Gunhild (2022). Penance Practices used as an Artistic Research Method. 21 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R) . Vol. 11.
https://journals.oslomet.no/index.php/information/...

Kvellestad, Randi Veiteberg; Vatn, Gunhild (2022). The three-headed lecturer. Perspectives on the lecturer’s role in co-activity in design, art, and craft education. Techne Serien . Vol. 29.

Kvellestad, Randi Veiteberg; Stana, Ingeborg; Vatn, Gunhild (2021). Working Together: Cooperation or Collaboration?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Vatn, Gunhild (2020). The Ambivalence of Oil Esthetics. Bergaust, Kristin; Smite, Rasa; Silina, Daina (Red.). Oslofjord Ecologies. Artistic Research on Environmental and Social Sustinability.. Part 1. s. 81-96.
http://rixc.org/press/AS.Vol.18-OSLOFJORD-ECOLOGIE...

Vatn, Gunhild (2015). Lukten av jord. Kunstneriske uttrykk i grensen mellom sanselighet og historiefortelling. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. del 3. s. 277-286. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig