English version
Gyrid Vikøren

Gyrid Vikøren

Kort om

Rettighetsklarering for arkivering i ODA
​​​​​​​Skranketeam, Oria-gruppe

 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap

Administrative arbeidsområder

ODA   Veiledning, bibliotek

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Vikøren, Gyrid; Valseth, Elise (2017). Different strategies for the library to reach our students and researchers. ARLIS Norden Conference 2017: Art libraries and customers. ARLIS Norden.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig