English version
Hanna Bugge

Hanna Bugge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bugge, Hanna (2021). Konsensus om arbeidslinja? Nordmenns støtte til aktiveringsreformer. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 62.

Bugge, Hanna (2020). Welfare conditionality and democratic citizenship in Norway. Journal of European Social Policy .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig