English version
Hanne Marie Rostad

Hanne Marie Rostad

Kort om

Sykepleier med mastergrad i sykepleievitenskap. Har jobbet innenfor kreft og geriatri. Er ansatt som stipendiat, og forsker på smertekartlegging av eldre med langtkommen demens i sykehjem. Underviser og veileder studenter på bachelor- og masternivå ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Kvantitative forskningsmetoder   Helsetjenesteforskning   Eldreomsorg   Kvalitet i helsetjenesten   Symptomhåndtering   Kommunehelsetjenester   Kartlegging   Demensomsorg   Helse- og omsorgstjenester   Pårørendeforskning   Registerdata   Survey-metode

Vitenskapelige publikasjoner

Rostad, Hanne Marie; Stokke, Randi (2021). Integrating Welfare Technology in Long-term Care Services: Nationwide Cross-sectional Survey Study. Journal of Medical Internet Research . Vol. 23.

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmberg Fagerlund, Bettina; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2765610

Rostad, Hanne Marie; Skinner, Marianne Sundlisæter; Wentzel-Larsen, Tore; Sogstad, Maren Kristine Raknes (2021). Sammenheng i kommunale helse- og omsorgstjenester – hvor mye flytter eldre mellom ulike tilbud i kommunen?. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 7.

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2727145

Rostad, Hanne Marie; Skinner, Marianne Sundlisæter; Hellesø, Ragnhild; Sogstad, Maren Kristine Raknes (2020). Towards specialised and differentiated long-term care services: a cross-sectional study. 9 s. BMC Health Services Research . Vol. 20.
https://hdl.handle.net/11250/2738252

Aamold, Kristin; Grov, Ellen Karine; Rostad, Hanne Marie (2020). Hjemmesykepleieres erfaringer når kreftpasienter ønsker å dø hjemme. Klinisk Sygepleje . Vol. 34.

Rostad, Hanne Marie; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv Torill (2019). Kjennetegn ved sykehjemsbeboere med langtkommen demens og smerter. 22 s. Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/11250/2627102

Bethell, Jennifer; Commisso, Elana; Rostad, Hanne Marie; Puts, Martine; Babineau, Jessica; Grinsbergs-Saull, Anna; Wighton, Mary; Hammel, John; Doyle, Elizabeth; Nadeau, Sacha; McGilton, Kathrine (2018). Patient engagement in research related to dementia: A scoping review. Dementia . Vol. 17.

Rostad, Hanne Marie; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Småstuen, Milada C; Puts, Martine; Halvorsrud, Liv (2018). The impact of a pain assessment intervention on pain score and analgesic use in older nursing home residents with severe dementia: A cluster randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies . Vol. 84.

Rostad, Hanne Marie; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Puts, Martine; Halvorsrud, Liv (2017). Measurement properties, feasibility and clinical utility of the Doloplus-2 pain scale in older adults with cognitive impairment: a systematic review. BMC Geriatrics . Vol. 17.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig