Hanne Christensen

Hanne Christensen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Malmberg-Heimonen, Ira; Christensen, Hanne; Tøge, Anne Grete; Hynek, Kamila Angelika (2019). Bedre tverrprofesjonelt samarbeid i barneskolen – ledelse, organisering og gjennomføring. Bedre Skole .

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (2018). Utvikling av profesjonell lærerkompetanse - ulike kunnskapsformer i samspill. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Kapittel 13. s. 240-253. Universitetsforlaget.

Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (2018). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. ISBN: 9788215028644. 324 s. Universitetsforlaget.

Christensen, Hanne (2015). Lærerens kompetanse til improvisasjon i didaktiske samtaler. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 11. s. 201-219. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Samtalens didaktiske muligheter. ISBN: 9788205482654. 219 s. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne; Eritsland, Alf Gunnar; Havnes, Anton (2014). Bru over gapet? En studie av grunnskolelærerstudenters erfaringer i utdanningens to læringsarenaer. Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta; Holm, Astri (Red.). FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kapittel 6. Akademika forlag.
http://docplayer.me/17356685-Fou-i-praksis-2013-ar...

Christensen, Hanne; Eritsland, Alf Gunnar; Havnes, Anton (2014). Bridging the Gap? Student Attitudes about two Learning Arenas in Teacher Education. A Study of secondary Teacher Students' Experiences in University and Practice. Arntzen, Eystein (Red.). Educating for the future : Proceedings of the ATEE 38th Annual Conference, Halden 2013. Curricula in teacher education. s. 46-61. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Christensen, Hanne (2013). Utvikling og endring i skolehverdagen - en metodisk tilnærming. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Red.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Bolk 3: Endringsarbeid i og med yrkesfelt. s. 342-350. ABM-media AS.

Ulleberg, Inger; Christensen, Hanne (2013). Forholdet mellom etterutdanning og utviklingsarbeid –eksterne fagmiljøers rolle og ansvar. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Red.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Kapittel 33. s. 272-278. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1155

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig