English version
Hanne Reinertsen

Hanne Reinertsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Smerte   Barn og ungdom   Smertevurdering

Vitenskapelige publikasjoner

Kjærnes, Kristian; Silkoset, Hilde; Reinertsen, Hanne (2019). Når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 9.

Smeland, Anja Hetland; Rustøen, Tone; Næss, Torgun; Nybro, Lill; Lundeberg, Stefan; Reinertsen, Hanne; Diseth, Trond H; Twycross, Alison (2019). Children's views on postsurgical pain in recovery units in Norway: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 28.
http://hdl.handle.net/10852/73390

Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Reinertsen, Hanne; Skarstein, Siv Olga; Winger, Anette (2016). Smerte hos barn og unge. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 2. s. 25-40. Gyldendal Akademisk.

Reinertsen, Hanne; Christophersen, Knut-Andreas; Helseth, Sølvi (2014). Vurdering av postoperativ smerte hos barn (0-5 år): Validering og reliabilitetstesting av smertevurderingsverktøyet FLACC. Sykepleien Forskning . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10642/2485

Reinertsen, Hanne (2008). Smerte hos barn. Rustøen, Tone; Wahl, Astrid Klopstad (Red.). Ulike tekster om smerte. Fra nocisepsjon til livskvalitet. Kapittel 3. s. 76-101. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig