English version
Hans-Arne Løkken

Hans-Arne Løkken

Kort om

 

Kort om

Leder av økonomiseksjonen på fakultetet. Jobber i stor grad med virksomhetsstyring (budsjett, måltavler, økonomistyring) og prosjekter.

Administrative arbeidsområder

Langtidsbudsjett, virksomhetsstyring, økonomistyring og økonomi-rapportering