English version
Hayley Manalang Ko

Hayley Manalang Ko

Kort om

Hayley har en mastergrad i rettspsykologi fra Royal Holloway, University of London og tar nå videreutdanning i samfunnsvitenskap ved OsloMet. Som PhD-stipendiat ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er hun en del av Orchid-prosjektet og fokuserer på rettsmedisinsk og rettsodontologisk undersøkelse og ikke-rettslige intervjuer utført av helsepersonell når det gjelder barn utsatt for vold og seksuelt misbruk. Hayley er også en del av ILMA-prosjektet som utvikler et e-læringsprogram som har som målsetning å trene brukere i hvordan å best mulig gjennomføre rettsmedisinske intervjuer med barn.