English version
Hebe Gunnes

Hebe Gunnes

Fagområder

Emner

Kvinner i forskning   FoU-statistikk   Universitets og høgskolesektoren

Administrative arbeidsområder

Utredning   Forskningskvalitet   Analyse   Statistikk   Forskningspolitikk   Forskningsstrategi

Vitenskapelige publikasjoner

Vabø, Agnete; Tømte, Cathrine Edelhard; Gunnes, Hebe (2016). Forskerkarrierer og kjønn. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Red.). Ulik likestilling i arbeidslivet. Kapittel 11. s. 217-228. Gyldendal Akademisk.

Gunnes, Hebe; Langhoff, Kristine; Røsdal, Trude; Sandven, Tore Vang; Spilling, Olav R; Wilhelmsen, Lars (2012). Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon. Solberg, Espen; Wendt, Kaja Kathrine (Red.). Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2012. Kap. 4. s. 157-199.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig