English version
Hedda Eline Rand

Hedda Eline Rand

Kort om

Jeg  jobber som studentlivkoordinator på OsloMet (Vikar for Beate Thandiwe Dessingthon). 

Mine arbeidsoppgaver består i å følge opp studenters psykososiale læringsmiljø i vid forstand. Jeg jobber med studentforeninger, arrangementer m.m og samarbeider tett med blant annet SiO, kommunikasjonsavdelingen, studentprest og Studentparlamentet. 

OsloMet hadde ikke vært noe uten engasjerte og aktive studenter, og studenter som har det bra gjør det bra og det vil vi ha! 

Administrative arbeidsområder

Psykisk helse   Studentinformasjon   Studentrekruttering   Læringsmiljø   Studiestart   Prosjektledelse