English version
Hege Hesselberg

Hege Hesselberg

Kort om

Jeg har master i psykologi fra NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Mine faglige interesser er organisasjonspsykologi, arbeidsinkludering, endringsprosesser, identitet, alder og kjønn. Mitt doktorgradsprosjekt ser på mekanismer for inkludering og ekskludering av arbeidstakere over 50 år i ulike deler av arbeidslivet.

Forskningsprosjekter