English version
Heidi M. Kvalvaag

Heidi M. Kvalvaag

Fagområder

Emner

Helsepolitikk   Allmennmedisin   Samfunnshelse   Praksisteori   Kroppssubjekt   NCD strategi   Brukerkunnskap

Land

Norge

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Pettersen, Ruben Jervell; Vestrheim, Victoria Vestrheim; Otterlei, Maia Grønningen; Kvalvaag, Heidi M. (2021). Hvordan lærer sykepleierstudenter anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) med hjelp fra læringsassistenter?. 15 s. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2021.86483Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig