English version
Helena Schmidt

Helena Schmidt

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Schmidt, Helena (2022). Mat og motmakt. Lid, Inger Marie; Wyller, Trygve (Red.). Makt, motmakt og praksis. Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd. Kapittel 11. s. 239-261. Cappelen Damm Akademisk.

Schmidt, Helena M. Strandli (2019). What about no-bodies? Embodied belonging, unspecific strangers, and religious hospitality in Norway. Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Wyller, Trygve (Red.). Contested Hospitalities in a Time of Migration: Religious and Secular Counterspaces in the Nordic Region. Kap.. Routledge.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig