English version
Helene Wille Lund

Helene Wille Lund

Kort om

Jeg er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda og jobber med forskningskommunikasjon på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling   Strategisk kommunikasjon   Sosiale medier   Mediekontakt

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian; Lund, Helene Wille (2020). Eldre har flyttet mer de siste ti årene.
https://forskning.no/aldring-hus-og-hjem-oslomet/e...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig