English version
Helene Wille Lund

Helene Wille Lund

Kort om

Jeg er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda og jobber med forskningskommunikasjon på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling   Strategisk kommunikasjon   Sosiale medier   Mediekontakt

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Lund, Helene Wille; Øverli, Ingvil Thallaug (2021). Slik gikk det da familievernkontorene stengte dørene under koronavåren.
https://forskning.no/barn-og-ungdom-oslomet-partne...

Lund, Helene Wille; Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth (2020). Johannes (26): - Det er tøft å kjempe for egen rett til å jobbe.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Lund, Helene Wille; Turner, Lena Magnusson (2020). Familier velger kontantstøtte fordi naboen gjør det.
https://forskning.no/barn-og-ungdom-kjonn-og-samfu...

Lund, Helene Wille; Seeberg, Marie Louise (2020). Kompetansen til flyktninger er underutnyttet.
https://forskning.no/arbeid-innvandring-oslomet/ko...

Lund, Helene Wille; Bakken, Anders (2020). Mange ungdommer opplevde personlig vekst i koronatiden.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Lund, Helene Wille; Bakken, Anders (2020). Ungdomslivet på bygda og i byene er overraskende likt.
https://forskning.no/barn-og-ungdom-land-og-region...

Lund, Helene Wille; Hansen, Thomas (2020). En av tre eldre deltar aktivt i frivillighet Politikerne ønsker flere eldre frivillige, men dagens eldre vil delta på egne premisser.
https://forskning.no/aldring-arbeid-oslomet/en-av-...

Pedersen, Willy; Soest, Tilmann von; Lund, Helene Wille (2020). Hvordan er det å vokse opp i Norge?.
https://vitenogsnakkis.oslomet.no/2020/11/17/hvord...

Eriksen, Ingunn Marie; Davan, Lars Birger; Lund, Helene Wille (2020). Fem lærdommer fra ungdommenes koronaerfaringer.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian; Lund, Helene Wille (2020). Eldre har flyttet mer de siste ti årene.
https://forskning.no/aldring-hus-og-hjem-oslomet/e...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig