English version
Helga Kufaas Tellefsen

Helga Kufaas Tellefsen

Vitenskapelige publikasjoner

Fadum, Aleksandra Hara; Tellefsen, Helga Kufaas (2022). Videreutdanningsstudenters undervisningskunnskap relatert til likhetstegnets betydning i algebra. Nordisk matematikkdidaktikk . Vol. 27.

Gray, James Andrew; Kleve, Bodil; Tellefsen, Helga Kufaas (2019). Students’ expected engagement with algebra based on an analysis of exams in Norway from 1995 till 2018. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. KAPITTEL. European Society for Research in Mathematics Education.

Tellefsen, Helga Kufaas (2019). Sammenhengen mellom vurdering og lærerens matematikkfaglige og didaktiske kompetanse. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (Red.). Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Kapittel 10. s. 273-294. Cappelen Damm Akademisk.

Nilssen, Jannike Hegdal; Michaelsen, Eva; Tellefsen, Helga Kufaas (2017). Utvikling av relasjonell forståelse gjennom fagspesifikk lesing i matematikk. Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex (Red.). Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. 6. s. 162-185. Universitetsforlaget.

Giæver, Tonje Hilde; Tellefsen, Helga Kufaas (2016). Konstruksjon av flervalgsoppgaver i matematikk. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. kapittel 6. s. 104-116. Cappelen Damm Akademisk.

Tellefsen, Helga Kufaas (2014). Vurdering. Gustavsen, Trond Stølen; Hinna, Kristin Ran Choi; Borge, Inger Christin; Andersen, Peer Sverre (Red.). QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2. 9. s. 717-757. Cappelen Damm Akademisk.

Tellefsen, Helga Kufaas (2014). Vurdering. Gustavsen, Trond Stølen; Hinna, Kristin Ran Choi; Borge, Inger Christin; Andersen, Peer Sverre (Red.). QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. 9. s. 651-689. Cappelen Damm Akademisk.

Kleve, Bodil; Tellefsen, Helga Kufaas (2013). Vurdering i matematikk. Grevholm, Barbro (Red.). Matematikk 1-7. Vurdering i matematikk. s. 261-274. Cappelen Damm Akademisk.

Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Martinussen, Geir; Tellefsen, Helga Kufaas (2012). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. Rønning, Frode; Diesen, Rolf; Hoveid, Halvor; Pareliussen, Ingar (Red.). FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Kapittel. s. 421-433. Tapir Akademisk Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/1246

Martinussen, Geir; Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Vurdering som en del av undervisning og læring i matematikk. Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti (Red.). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Vurdering som en del av undervisning og læring. s. 341-352. Tapir Akademisk Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/677

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig