English version
Hege Nedberg

Hege Nedberg

Kort om

Seniorrådgiver FoU

Mastergrad fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Teknologi og vitenskapsstudier (Science and Technology Studies (STS)) ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT), masterprogram: kunnskap, teknologi og samfunn.

Administrative arbeidsområder

Forskningsstrategi   EU   Kompetanseutvikling   Finansiering

Forskningsprosjekter

  • YouCount: Samskaping og folkeforskning med ungdom

    Målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om positive drivere for sosial inklusjon og lokal innovasjon og politikk, gjennom samskapende forskning med unge – såkalt «Youth citizen social science».