English version
Henriette Jæger

Henriette Jæger

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Jæger, Henriette (2019). Flerspråklighet og teknologi. Tre barn hører sitt eget språk på iPad. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 4. s. 73-87. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth (2019). Barnehagens digitale univers. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. 1. s. 11-26. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. ISBN: 978-82-02-63216-8. 259 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendamm.no/_digitale-barnehagepra...

Dybvik, Hilde; Jæger, Henriette (2018). Norskfaget i barnehagelærerutdanningen - fra fag til kunnskapsområde. Norsk pedagogisk tidsskrift .
https://www.idunn.no/npt/2018/01/norskfaget_i_barn...

Jæger, Henriette (2016). Å lese medietekster på iPaden : observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 12.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Jæger, Henriette; Hopperstad, Marit Holm; Torgersen, Jan Ketil (2016). Barnekultur: kultur for, av og med barn. Jæger, Henriette; Torgersen, Jan Ketil (Red.). Barnekultur. Kapittel 1. s. 11-23. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette (2016). Skapende arbeid i barnehagen. Jæger, Henriette; Torgersen, Jan Ketil (Red.). Barnekultur. Kapittel 4. s. 58-71. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette; Torgersen, Jan Ketil (2016). Barnekultur. ISBN: 9788202513528. 172 s. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette (2013). Når Vetle lager bildebok ved hjelp av datamaskin. En teksthendelse i hjemmet. Semundseth, Marit; Hopperstad, Marit Holm (Red.). Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voknes betydning. Kapittel 7. s. 116-132. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette (2012). Barndommens medialisering - og de voksne. Om barns medieerfaringer og den voksne som støtte i barnehagen. Jæger, Henriette; Torgersen, Jan Ketil (Red.). Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. 8. s. 144-156. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig