English version
Heidi Snoen Glomsås

Heidi Snoen Glomsås

Kort om

Heidi Snoen Glomsås er lektor ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. For tiden har hun permisjon fra denne stillingen for å gjøre sin doktorgrads studie med arbeidstittel «Brukermedvirkning og velferdsteknologi». Hun underviser og forsker på temaer knyttet til sykepleiedokumentasjon, velferdsteknologi, brukermedvirkning, innovasjon og helsejus.

I de siste årene har hun jobbet med flere prosjekter knyttet til innovasjonscamp, og praksisstudier for bachelorstudenter i sykepleie.

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Glomsås, Heidi Snoen ; Knutsen, Ingrid Ruud ; Fossum, Mariann; Christiansen, Karin; Halvorsen, Kristin (2022). Family caregivers’ involvement in caring for frail older family members using welfare technology: a qualitative study of home care in transition. 14 s. BMC Geriatrics. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12877-022-02890-2

Glomsås, Heidi Snoen ; Knutsen, Ingrid Ruud ; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2021). ‘They just came with the medication dispenser’- a qualitative study of elderly service users’ involvement and welfare technology in public home care services. 11 s. BMC Health Services Research. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12913-021-06243-4

Glomsås, Heidi Snoen ; Knutsen, Ingrid Ruud ; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2020). User involvement in the implementation of welfare technology in home care services: The experience of health professionals—A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN). Vol. 29.
https://doi.org/10.1111/jocn.15424

Meyer, Mona Elisabeth ; Haukland, Magne ; Glomsås, Heidi Snoen ; Tveiten, Sidsel (2019). Studentassistenter bidro til læring i anatomi, fysiologi og biokjemi. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79469

Glomsås, Heidi Snoen ; Tranum, Tonje Sørum; Johannessen, Anne-Kari M. (2019). Piloting a practice model in a Norwegian nursing home- A student-managed ward: A way to empower students for the nursing role. Nurse Education in Practice. Vol. 34.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.11.017Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig