English version
Hilde Nancy Skaug

Hilde Nancy Skaug

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Skaug, Hilde Nancy; Osnes, Heid (2019). Lærerikt å forske selv om jeg ”bare” er student! Studentaktiv forskning på barnehagelærerutdanningen. Högre Utbildning . Vol. 9.
https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/vi...

Osnes, Heid; Skaug, Hilde Nancy (2019). Involving students in teachers' research - a way to improve the quality in higher education?. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 14.
https://jeten-online.org/index.php/jeten/article/v...

Hagen, Anikke; Skaug, Hilde Nancy; Synnes, Kari (2019). Children's favorite places on the kindergarten playground - according to the staff. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 14.
https://jeten-online.org/index.php/jeten/article/v...

Osnes, Heid; Skaug, Hilde Nancy (2015). Kroppslig lek, fysisk miljø og helse i barnehagen. Første steg .

Osnes, Heid; Skaug, Hilde Nancy (2015). Kroppslig lek, voksenkontakt og sosialt lekemønster i barnehagen. Første steg .

Osnes, Heid; Skaug, Hilde Nancy; Kaarby, Karen Marie Eid (2010). Kropp, bevegelse og helse i barnehagen. ISBN: 978-82-15-01552-1. 283 s. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig