English version
Ida Tolgensbakk

Ida Tolgensbakk

Kort om

Jeg er kulturhistoriker med doktorgrad fra UiO om unge svenske arbeidsmigranter i Oslo. På NOVA arbeider jeg med migrasjon, integrering og ungdomsforskning. Interessefelter er blant mye annet kritiske hvithetsstudier, digital kultur, sosiale medier, barnekultur, humor, kebabens historie i Norden - og Brugata i Oslo.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Folkloristikk   Kulturvitenskap

Emner

Migrasjon   Ungdom   Populærkultur   Sosiale medier   Kritiske hvithetsstudier

Regioner

Norden

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tolgensbakk, Ida (2021). Social generations in popular culture. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. 10. s. 173-184. Routledge.

Tolgensbakk, Ida; Löfgren, Jakob (2021). ”Time flies when you are stuck at home, broke, drunk and full of existential dread”. En reflexiv etnografisk betraktelse kring humor och samlande under Covid-19 pandemin. Tidsskrift for kulturforskning .
http://ojs.novus.no/index.php/TFK/issue/view/238

Tolgensbakk, Ida (2020). Disclosing the Interviewer: Ethnopoetics and the Researcher's Place in Transcribed Interviews. Ethnologia Europaea . Vol. 50.
https://ee.openlibhums.org/article/id/1785/

Assmann, Marie-Luise; Tolgensbakk, Ida; Vedeler, Janikke Solstad; Bøhler, Kjetil Klette (2020). Public employment services: Building social resilience in youth?. Social Policy & Administration .
https://doi.org/10.1111/spol.12649

Tolgensbakk, Ida (2020). “More or Less Word for Word” Barbro Klein and Transcription as Analytical Craft. Western Folklore. Vol. 79.
http://www.westernfolklore.org/WFPrevious.html

Heggebø, Kristian; Bell, Justyna; Tolgensbakk, Ida; Elstad, Jon Ivar (2019). «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 60.

Tolgensbakk, Ida; Ayllón, Sara; Schoyen, Mi Ah; McDonnell, Ann; Bussi, Margherita; O'Reilly, Jacqueline (2019). Drug use and early job insecurity. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. Chapter 9. s. 182-203. Edward Elgar Publishing.

Lewis, Christine; Tolgensbakk, Ida (2019). Public policy on career education, information, advice and guidance: Developments in the United Kingdom and Norway. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 10. s. 205-227. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Krasteva, Veneta; McDonnell, Ann; Tolgensbakk, Ida (2019). Mobile young individuals: subjective experiences of migration and return. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 8. s. 161-181. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Bøhler, Kjetil Klette; Krasteva, Veneta; O'Reilly, Jacqueline; Vedeler, Janikke Solstad; Stoilova, Rumiana; Tolgensbakk, Ida (2019). Four narratives of overcoming early job insecurity in Europe: A capabilities approach. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 3. s. 46-66. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig