English version
Ida Tolgensbakk

Ida Tolgensbakk

Kort om

Jeg er kulturhistoriker med doktorgrad fra UiO om unge svenske arbeidsmigranter i Oslo. På NOVA arbeider jeg med migrasjon, integrering og ungdomsforskning. Interessefelter er blant mye annet kritiske hvithetsstudier, digital kultur, sosiale medier, barnekultur, humor, kebabens historie i Norden - og Brugata i Oslo.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Folkloristikk   Kulturvitenskap

Emner

Migrasjon   Ungdom   Populærkultur   Sosiale medier   Kritiske hvithetsstudier

Regioner

Norden

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tolgensbakk, Ida (2021). Social generations in popular culture. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. 10. s. 173-184. Routledge.

Tolgensbakk, Ida; Löfgren, Jakob (2021). ”Time flies when you are stuck at home, broke, drunk and full of existential dread”. En reflexiv etnografisk betraktelse kring humor och samlande under Covid-19 pandemin. Tidsskrift for kulturforskning .
http://ojs.novus.no/index.php/TFK/issue/view/238

Tolgensbakk, Ida (2020). Disclosing the Interviewer: Ethnopoetics and the Researcher's Place in Transcribed Interviews. Ethnologia Europaea . Vol. 50.
https://ee.openlibhums.org/article/id/1785/

Assmann, Marie-Luise; Tolgensbakk, Ida; Vedeler, Janikke Solstad; Bøhler, Kjetil Klette (2020). Public employment services: Building social resilience in youth?. Social Policy & Administration .
https://doi.org/10.1111/spol.12649

Tolgensbakk, Ida (2020). “More or Less Word for Word” Barbro Klein and Transcription as Analytical Craft. Western Folklore. Vol. 79.
http://www.westernfolklore.org/WFPrevious.html

Heggebø, Kristian; Bell, Justyna; Tolgensbakk, Ida; Elstad, Jon Ivar (2019). «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 60.

Tolgensbakk, Ida; Ayllón, Sara; Schoyen, Mi Ah; McDonnell, Ann; Bussi, Margherita; O'Reilly, Jacqueline (2019). Drug use and early job insecurity. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. Chapter 9. s. 182-203. Edward Elgar Publishing.

Lewis, Christine; Tolgensbakk, Ida (2019). Public policy on career education, information, advice and guidance: Developments in the United Kingdom and Norway. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 10. s. 205-227. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Krasteva, Veneta; McDonnell, Ann; Tolgensbakk, Ida (2019). Mobile young individuals: subjective experiences of migration and return. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 8. s. 161-181. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Bøhler, Kjetil Klette; Krasteva, Veneta; O'Reilly, Jacqueline; Vedeler, Janikke Solstad; Stoilova, Rumiana; Tolgensbakk, Ida (2019). Four narratives of overcoming early job insecurity in Europe: A capabilities approach. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 3. s. 46-66. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Tolgensbakk, Ida (2018). Street food as an ethnic border Kebab as a symbol of home among young Swedish migrants in Oslo. Anthropology of food . Vol. 12.
https://journals.openedition.org/aof/9155

Munch-Møller, Marthe Glad; Tolgensbakk, Ida (2018). Brugata: et nabolag? Et portrett av ei gate i 1910. Alsvik, Ola; Hosar, Hans; Wiig, Marianne (Red.). I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Kapittel 10. s. 297-331.

Bøhler, Kjetil Klette; Tolgensbakk, Ida; Vedeler, Janikke Solstad (2018). Cuatro narrativas de desempleo para jóvenes adultos en Europa. Corica, Agustina (Red.). Entre la educación y el trabajo : La construcción cotidiana de las desigualdades juveniles en América Latina. Parte 3. CLACSO Latin American Council of Social Sciences.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180412...

Tolgensbakk, Ida (2017). Pålogga lokalsamfunn. Heimen - Lokal og regional historie . Vol. 54.

Tolgensbakk, Ida (2017). Visual Humor in Online Ethnicity: The Case of Swedes in Norway. Bak Buccitelli, Anthony (Red.). Race and Ethnicity in Digital Culture Our Changing Traditions, Impressions, and Expressions in a Mediated World. Chapter 7. s. 115-132. Praeger.

Esborg, Line; Tolgensbakk, Ida; Kjus, Audun (2016). Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02. Heimen - Lokal og regional historie . Vol. 3.

Tolgensbakk, Ida; Woube, Annie (2016). Sweden and Swedishness from migrants afar. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology . Vol. 46.

Tolgensbakk, Ida (2014). Definisjonsmakt og søskenkjærlighet. Hvorfor ler nordmenn (fremdeles) av svensker?. Jönsson, Lars-Eric; Nilsson, Fredrik (Red.). Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor. 9. s. 157-176.
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFi...

Tolgensbakk, Ida (2014). Varianter over ATU2030. Om Hårslå, ei feilkategorisert geit i Norsk Folkeminnesamling, om en sta svensk gosse og hans fetter Kalamukenge fra Kongo. Esborg, Line; Johannsen, Dirk (Red.). "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. III - Aktualiseringer. s. 333-341. Novus Forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig