English version
Inger Marie Søyland

Inger Marie Søyland

Kort om

Bildekunstner med maleri som fagområde. Studert ved SHKS, SKA, SLFO og NTNU.

Jeg har undervisnings- og kunstnerisk utviklingsoppgaver i fagområdet Kunst og design, først og fremst i faglærerutdanningen, 1 år og i Kunst og design, formidlingsklassen 2 år.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Maleri   Bildekunst   Fargeteori

Fagbøker⁄lærebøker

Søyland, Inger Marie (1998). Søyland, Inger Marie og Sigrid Eline OdlandKulturforståelse og estetiske uttrykksformer i fagene Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering og Kunst og håndverk. ISBN: 8213016262. 54 s.

Søyland, Inger Marie; Håberg, Kirsten Røvig; Dahlin, Liv Klakegg; Berg, Øivind (1998). Se og bli sett. ISBN: 82-7522-089-0. 160 s.

Søyland, Inger Marie; Håberg, Kirsten Røvig; Dahlin, Liv Klakegg; Berg, Øivind (1998). Lærerveiledning. Se og bli sett. ISBN: 82-7522-091-2. 152 s.

Søyland, Inger Marie (1998). Se og bli sett. ISBN: 82-7522-089-0. 160 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig