English version
Inger Oterholm

Inger Oterholm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Organisasjon   Barnevern   NAV   Praksisforskning   Profesjonskunnskap

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Oterholm, Inger (2021). Aftercare support in Norway - Barriers to support?. Social Work & Society . Vol. 19.
https://ejournals.bib.uni-wuppertal.de/index.php/s...

Flacke, Astrid Kleppe; Oterholm, Inger (2021). Terapeuterfaringer med familieråd i saker med høyt konfliktnivå i familievernet. Fokus på familien . Vol. 49.

Negård, Inger-Lise; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Oterholm, Inger (2020). You and me and all of us: The significance of belonging in a continual community of children in long-term care in Norway. Children and Youth Services Review . Vol. 118.
https://hdl.handle.net/11250/2683266

Annemiek T., Harder; Mann-Feder, Varda; Oterholm, Inger; Refaeli, Tehila (2020). Supporting transitions to adulthood for youth leaving care: Consensus based principles. Children and Youth Services Review . Vol. 116.

Bennwik, Ingri-Hanne Brænne; Oterholm, Inger (2020). Policy values related to support for care leavers with disabilities. European Journal of Social Work .

Oterholm, Inger (2018). Barnevernet og Nav : ulike institusjonelle logikker. Fontene forskning . Vol. 11.
http://fonteneforskning.no/forskningsartikler/barn...

Oterholm, Inger; Paulsen, Veronika (2018). Young people and social workers’ experience of differences between child welfare services and social services. Nordic Social Work Research . Vol. 8.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568...

Oterholm, Inger (2018). Limitations of aftercare. Nordic Social Work Research . Vol. 8.

Oterholm, Inger (2016). Beslutninger om ettervern. Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem (Red.). Beslutninger i barnevernet. Kapittel. s. 129-144. Universitetsforlaget.

Oterholm, Inger (2009). Online critical reflection in social work education. European Journal of Social Work . Vol. 12.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig