English version
Ingeborg Krange

Ingeborg Krange

Kort om

Til daglig er jeg studieleder ved flere utdanningsprogrammer, har ansvar for koordinering av forskningsaktiviteter og faglig kvalifisering av ansatte ved instituttet.

I mitt arbeid som professor undersøker jeg hvordan elever forstår tekster, bilder, eller f eks digitale simuleringer; hvilken rolle lærere spiller i elevenes arbeid med å skape mening; hvordan medisinsk personell bruker digitale simuleringer til å trene på diagnostisk arbeid; og hva som kjennetegner elevers læring i museer eller vitensentre.

Jeg bidrar til kunnskap om hvordan teknologirike omgivelser blir brukt og kan bli anvendt av elever, eller andre slik som lærere, leger eller museumsguider. Jeg medvirker til å identifisere kunnskap om hvordan folk lærer og bidra til å styrke deres læringsutbytte.

Administrative arbeidsområder

Forskningsstrategi   Forskningskvalitet   Forskningssamarbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Krange, Ingeborg; Rasmussen, Ingvill (2020). Dybdelæring og kritisk tenkning i en digital tid – analyser av samtaler mellom elever og lærer. Engen, Bård Ketil (Red.). Digitalisering, kompetanse og læring. 1. s. 27-47. Gyldendal Akademisk.

Ferguson, Leila Eve; Krange, Ingeborg (2020). Hvordan fremme kritisk tenkning i grunnskolen? Forskningsbaserte forslag. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Krange, Ingeborg; Silseth, Kenneth; Pierroux, Palmyre (2019). Peers, teachers and guides: A study of three conditions for scaffolding conceptual learning in science centers. 23 s. Cultural Studies of Science Education .
http://hdl.handle.net/11250/2612573

Arnseth, Hans Christian; Krange, Ingeborg (2016). What happens when you push the button? Analyzing the functional dynamics of concept development in computer supported science inquiry. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning .
https://www.researchgate.net/publication/309243172...

Jornet, Alfredo; Roth, Wolff-Michael; Krange, Ingeborg (2016). A Transactional Approach to Transfer Episodes. The Journal of the Learning Sciences . Vol. 25.

Arnseth, Hans Christian; Jornet, Alfredo; Krange, Ingeborg (2015). Learning in a material world: Reflection in science education as embodied practice. Lindwall, Oskar; Häkkinen, Päivi; Koschman, Timothy; Ludvigsen, Sten Runar (Red.). Exploring the Material Conditions of Learning: Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015. Volume 2. s. 595-596.

Steier, Rolf; Pierroux, Palmyre; Krange, Ingeborg (2015). Embodied Interpretation: Gesture, Social Interaction and Meaning Making in a National Art Museum. Learning, Culture and Social Interaction . Vol. 7.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S...

Kluge, Anders; Krange, Ingeborg; Ludvigsen, Sten Runar; Lantz-Andersson, Annika; Säljö, Roger (2014). Lärarens roll och design av lärandemiljöer i Lärare i den uppkoblade skolan. ISBN: 9789140687159. 259 s. Gleerups Utbildning AB.

Swensen, Kaja Vembe; Silseth, Kenneth; Krange, Ingeborg (2014). Tweeting as a tool for learning science: The credibility of student-produced knowledge content in educational contexts. Sánchez, Inmaculada Arnedillo; Isaías, Pedro (Red.). Proceedings of the 10th international conferences on Mobile Learning 2014. Paper. s. 247-251. IADIS Press.

Arnseth, Hans Christian; Krange, Ingeborg (2012). Reconsidering meaning making and its analytical implications for cultural studies of science education. Cultural Studies of Science Education .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig