English version
Ingrid Jacobsen

Ingrid Jacobsen

Kort om

Personvernombud
Publisist: Nettpublisering, Personvern
Juridisk bistand: Innen personvern og informasjonssikkerhet

Administrative arbeidsområder

Informasjonssikkerhet   Personvern i forskning   Juridisk bistand   Nettpublisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Forsberg, Ellen-Marie; Anthun, Frank Otto; Bailey, Sharon; Birchley, Giles; Bout, Henriette; Casonato, Carlo; Fuster, Gloria González; Heinrichs, Bert; Horbach, Serge; Jacobsen, Ingrid ; Janssen, Jacques; Kaiser, Matthias; Lerouge, Inge; van der Meulen, Barend; Sarah de Rijcke, Sarah; Saretzki, Thomas; Sutrop, Margit; Tazewell, Marta; Varantola, Krista; Vie, Knut Jørgen; Zwart, Hub; Zöller, Mira (2018). Working with research integrity—Guidance for research performing organisations: The Bonn PRINTEGER Statement. Science and Engineering Ethics.
https://doi.org/10.1007/s11948-018-0034-4Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig