English version
Ingrid Christensen

Ingrid Christensen

Kort om

Ingrid Reite Christensen forsker og underviser på området inkludering og verdier i skolen. Hun har ledet internasjonale prosjekter om læreres psykososiale støtte til sårbare barn i Palestina og Norge, demokrati i skolen i Ukraina, inkludering av flerkulturell ungdom i norsk skole i tillegg til læring og innvoasjon i verdibaserte yrker (doktorgrad). Hennes egen profesjonsutdannelse er i spesialpedagogikk (master), med jobberfaring fra barnehage, skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste. I øyeblikket underviser og veileder Christensen ved lærerutdanningen på ulike nivå.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Etikk   Spesialpedagogikk

Emner

Profesjonslæring   Demokratisk medborgerskap   Menneskeverd   Flyktningers psykisk helse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

El-Khodary, Basel; Christensen, Ingrid; Abou-Dagga, Sanaa; Raji, Shawqi; Lyden, Susan (2021). Palestinian and Norwegian Kindergarten Teachers' Perspectives on Psychosocial Support: A Qualitative Study. Frontiers in Psychology . Vol. 12.

Christensen, Ingrid Reite; Biseth, Heidi; Huang, Lihong (2021). Developing Digital Citizenship and Civic Engagement Through Social Media Use in Nordic Schools. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. Chapter 4. s. 65-92. Springer.
https://hdl.handle.net/11250/3013595

Valen-Sendstad, Ådne; Christensen, Ingrid R. (2019). Menneskeverd - mangfoldige tilnærminger for en mangfoldig skole. Christensen, Ingrid R.; Valen-Sendstad, Ådne (Red.). Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. 1. s. 11-38. Cappelen Damm AS.

Christensen, Ingrid R. (2019). Verdig = vanlig og norsk: Nyankomne ungdommers verdighet i introduksjonsklasser. Christensen, Ingrid R.; Valen-Sendstad, Ådne (Red.). Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. 2. s. 39-61. Cappelen Damm AS.

Christensen, Ingrid R.; Valen-Sendstad, Ådne (2019). Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn. ISBN: 9788202665951. 237 s. Cappelen Damm AS.
https://www.cappelendammundervisning.no/_menneskev...

Biseth, Heidi; Madsen, Janne; Christensen, Ingrid Christine Reite (2018). Student Teachers Promoting Democratic Engagement Using Social Media in Teaching. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/11250/2581232

Christensen, Ingrid Christine Reite (2016). How to educate professionals for learning new knowledge? A comparison of learning approaches in Dutch and Norwegian pastor education. Prismet .

Reite, Ingrid Christine (2015). Tilrettelagt trosopplæring? Læring og mestring hos sårbare unge. Engedal, Leif Gunnar; Fagermoen, Tron; Sandsmark, Astrid (Red.). Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. Kapittel 2. s. 13-30.

Reite, Ingrid Christine (2015). Pastors and the perpetuum mobile: the dynamics of professional learning in times of reform. Pedagogy, Culture & Society . Vol. 23.

Reite, Ingrid Christine (2013). Between blackboxing and unfolding : professional learning networks of pastors. International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation . Vol. 5.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig