English version
Ingrid Vollan

Ingrid Vollan

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Gjærum, Rikke Gürgens; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Vollan, Ingrid (2017). Demokratisk deltagelse i norske institusjonsteatre: om kvinner og medvirkning. Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn. 15. s. 239-257. Fagbokforlaget.

Gjærum, Rikke Gürgens; Vollan, Ingrid; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2015). Levd skuespillerliv og rolletildeling. En studie av kvinner i norsk institusjonsteater. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 4.
https://journals.hioa.no/index.php/information/art...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig